top of page
iStock_000024925351Medium_edited.jpg

Våra tjänster dina behov...

Våra uppdrag spänner över det mesta från att vara bollplank och coacha till att utveckla målstyrda strategier eller att ingå eller initiera och leda projekt och processer. Vi åtar oss uppdrag i egen regi eller genom att erbjuda ett välutvecklat nätverk där flera olika aktörer med skilda kunskaper och erfarenheter kan rycka in för att bistå med den kompetens och erfarenhet samt vid det tillfälle uppdraget kräver. På detta sätt kan vi erbjuda lite extra dynamik i projekt och processer, vilket inte sällan bidrar till mer innovativa lösningar till ett mer fördelaktigt pris utan att det personliga engagemanget eller kvaliteten i samarbetet blir lidande.

iStock_000008277933Medium_edited.jpg

Affärs- och
Destinationsutveckling

Ensam är inte alltid stark. I all form av utveckling är det viktigt att söka och lokalisera krafter – mänskliga, ekonomiska eller av annat slag – som verkar i samma riktning som man själv. Att hitta samarbetsformer och dra nytta av potentialen i samspelet kan vara alla inblandade till godo. Oavsett om det gäller att utveckla en destination eller affärsrörelse är det därför centralt att identifiera och tydliggöra de resurser ni har, likväl som de ni saknar och kanske bär komplettera, för att sedan stimulera och använda dessa och nå den fulla potentialen i en verksamhet där du spelar huvudrollen. Den bästa början på denna resa är därför där du eller ni befinner er just idag!

Pointzero i praktiken: Vi erbjuder allt från coachning och stöttning av enskilda individer i deras roll till att gå in och bidra i hela utvecklings-, affärs- och destinationsprojekt.

iStock_000018910461Medium_edited.png

Förstudier, analyser och projektupplägg

En analys av verksamhet eller skeenden är centralt för att veta vad du skall fokusera din tid och dina resurser på. I våra ögon är det viktigt att göra detta på ett pragmatiskt och framåtsyftande sätt så den information som analysen ger direkt kan få en funktion i verksamheten.  Vi har tagit fram verktyg att mäta destinationers funktion som direkt ger er underlag för aktivitets- och strategidokument.

Pointzero i praktiken: Enklare situationsanalyser eller förstudier till mer komplexa destinationsanalyser med hjälp av våra framtagna verktyg

iStock_000002040934Medium_edited.png

Utbildning och Kompetensutveckling

Livets skola lär oss mycket. Men ibland kan det vara både utvecklande och tidsbesparande att lära av andras misstag i stället för att göra dem själv. Av liknande skäl kan andras erfarenheter ge inspiration och kraft att fortsätta mot det egna målet. Vi ondgör oss ofta över att tiden går alldeles för fort. Hur mycket viktigare är det då inte att planera den och att inte glömma bort att ge tid åt sig själv och sina medarbetare – tid för utbildning, inspiration och eftertanke? Emellanåt behöver vi alla lite kunskapspåfyllning och föreläsningar för motivation och aha-ögonblick.


Pointzero i praktiken:

Vi har skapat och levererat utbildningar och program till såväl Yh-utbildning, Högskola som uppdragsutbildningar.
Genom vårt nätverk kan vi erbjuda utbildningar inom en rad områden. Vi skräddarsyr uppläggen för att på bästa sätt passa ert behov och situation inom bl a följande områden:

Affärsutveckling - Destinationsutveckling - Värdskap - Projektledning - Innovation - Hållbarhet - Ekonomistyrning - Ledarskap - Exportmognad - PR - Marknadskommunikation - Teamutveckling M m

iStock_000023580886Medium_edited.jpg

Klustersamverkan

Samverkan är ett ord som ofta förekommer i tal och text som en lösning. Till mångt och mycket är det så men hur överför vi ett ord i praktisk handling för att nå de mål vi önskar. Samverkan i ett styrdokument låter så självklart och enkelt medan kan i praktiken vara det motsatta.

Pointzero i praktiken:

Vi har såväl teoretiska som praktiska erfarenheter samt verktyg  för att hitta tillämpbara vägar som kan underlätta för din destination eller kluster och dess aktörer att uppnå en konstruktiv samverkan.

iStock_000003839744Medium_edited.jpg

Process- och projektledning

Är det viktigt att ha ett uttalat – gärna tydligt – mål för verksamheten? Efter att ha identifierat och tydliggjort ett mål och fått alla att acceptera det, så gäller det att få bollen i rullning. Men bollar har en tendens att rulla och studsa lite som de vill. Därför är ledarskapet helt avgörande för om och inom vilken tid ni  skall nå målet.  Tydlighet i rollfördelning, ansvar och arbetsordning – det vill säga ett tydligt vad, varför, hur, när och vem – är A och O för att nå framgång i det arbete som ligger framför er.

Pointzero i praktiken: Allt från coachning och stöttning av såväl chefer som enskilda medarbetare till att vi går in och axlar hela projekt eller driver processer.

iStock_000020493950Medium_edited.jpg

Marknadskommunikation

Framgångsrik kommunikation har alltid mottagaren i fokus. Oavsett om ni behöver sprida information internt inom företaget eller till mottagare i omvärlden kan vi hjälpa er att förpacka budskapet så att det blir begripligt och att det når ut på ett kostnadseffektivt sätt. Vi söker det enkla uttryckssättet och undviker de många tomma orden. Vi försöker se till den enskilde individen, mottagaren, och göra det så lätt som möjligt för denne att ta till sig ert budskap. För det är ju bokstavligen det som kommunicera innebär: att göra information gemensam, allmän.

Pointzero i praktiken: Allt från reklammaterial – i tryck och på webb – till kampanjer, events, PR-strategier och marknadsplaner.

Tjänster: Tjänster
bottom of page