top of page
iStock_000002072121Small_edited.jpg

Om Pointzero

Vår filosofi...

Precis som namnet säger önskar vi tillsammans med er börja här och nu på nollpunkten med fokus på era syften och era behov. Vi har sedan förmånen att bli en del av er process för en kortare eller längre tid. Precis så mycket tid uppdraget kräver, varken mer eller mindre.


Vår ambition är att engagera oss maximalt i alla uppdrag och alltid leverera med hög kvalitet, oavsett om uppdraget är stort eller litet. Vi är en liten och flexibel organisation och kan med kort varsel initiera ditt uppdrag, gemensamt identifiera behoven och sedan hitta en framkomlig väg till förverkligande och måluppfyllande. 


Ledord i vår verksamhet är utveckling, dialog och engagemang. Det tror vi är receptet för att bygga långsiktiga relationer med våra kunder.

För att få fart på utveckling och innovation och skapa en effektiv och dynamisk process kan det ibland krävas hjälp utifrån. Vi är vana och engagerad utbildare och rådgivare som företrädesvis arbetat med affärs- och destinationsutveckling, marknadskommunikation liksom även med process- och projektledning inom både näringsliv och offentlig verksamhet.

Lärdomarna och insikterna från dessa uppdrag har kommit oss väl till pass när vi hjälpt företag och organisationer att analysera varför deras verksamheter varit – eller inte varit – framgångsrika samt hur de kan bli det.


En av våra specialiteter är att hjälpa aktörer att hitta nya samverkansformer och -kluster för att möjliggöra utveckling på olika nivåer och i olika sammanhang.

Om: Om
bottom of page