top of page

Ad Hoc

Ensam är sällan starkast varför vi ofta kompletterar vårt erbjudande med en bredare kompetens och erfarenhet i form av behovsanpassade konstellationer, för att på bästa sätt lösa uppdraget. Några av de företag vi arbetar i nära samverkan med:

  • Addendi: Klusterutveckling och analys

  • GE 99: Hållbarhet och CSR

  • Mind of You: Innovation

  • Lisa Lönner-Pulkkinen: PR

  • Designkonsulatet: Formgivning

  • Projektresurs: Reklam

  • Nordic Frames: Film

  • Metaplan & Paula Gullbing: Moderation

  • Robert Rönnbom: Ledarskapsutveckling

  • M fl.

Ad Hoc: Om
bottom of page