Våra tjänster

Våra uppdrag spänner över det mesta från att vara bollplank och coacher till att utveckla strategier eller att initiera och leda projekt och processer. Vi åtar oss uppdrag i egen regi eller genom ingå i ett välutvecklat nätverk där flera olika aktörer med skilda kunskaper och utbildningar kan rycka in för att bistå med den kompetens och erfarenhet uppdraget kräver. På detta sätt kan vi erbjuda lite extra dynamik i projekt och processer, vilket inte sällan bidrar till att mer innovativa lösningar till ett attraktivt pris utan att det personliga engagemanget eller kvaliteten i samarbetet blir lidande.

Affärs- och Destinationsutveckling

Ensam är inte alltid stark. I all form av utveckling är det viktigt att söka och lokalisera krafter – mänskliga, ekonomiska eller av annat slag – som verkar i samma riktning som man själv strävar i. Att hitta samarbetsformer och dra nytta av potentialen i samspelet kan vara alla inblandade till godo. Oavsett om det gäller att utveckla en destination eller affärsrörelse är det därför centralt att identifiera och tydliggöra de resurser ni har, likväl som de ni saknar och kanske måste komplettera, för att sedan stimulera och använda den för att nå den fulla potentialen i er verksamhet.

Pointzero i praktiken: Vi erbjuder allt från coachning och stöttning av enskilda medarbetare och chefer till att gå in och axla hela utvecklings-, affärs- och destinationsprojekt. Våra erfarenheter är företrädesvis från besöksnäring och upplevelseindustri.

Utbildning och föreläsning

Livets skola lär oss mycket. Men ibland kan det vara både utvecklande och tidsbesparande att lära av andras misstag i stället för att göra dem själv. Av liknande skäl kan andras erfarenheter ge inspiration och kraft att fortsätta mot det egna målet. Vi ondgör oss ofta över att tiden går alldeles för fort. Hur mycket viktigare är det då inte att planera den och att inte glömma bort att ge tid åt sig själv och sina medarbetare – tid för utbildning, inspiration och eftertanke? Emellanåt behöver vi alla lite kunskapspåfyllning och föreläsningar för motivation och aha-ögonblick.

Pointzero i praktiken: Föreläsningar eller utbildningar inom projektledning, destinations-/affärsutveckling, service/värdskap, kommunikation m m.

Process- och Projektledning

Är det viktigt att ha ett uttalat – gärna nedskrivet – mål för verksamheten? Forskningen ger ett slags svar: 90 procent av alla mål skrivs aldrig ned, men nedskrivna mål uppfylls till 90 procent Efter att ha identifierat och tydliggjort ett mål och fått alla att acceptera det, så gäller det att få bollen i rullning. Men bollar har en tendens att rulla och studsa lite som de vill. Därför är ledarskap helt avgörande för om och när ni slutligen skall nå målet.  Tydlighet i rollfördelning, ansvar och arbetsordning – det vill säga ett tydligt vad, varför, hur, när och vem – är A och O för att nå framgång i det arbete som ligger framför er.

Pointzero i praktiken: Allt från coachning och stöttning av såväl chefer som enskilda medarbetare till att vi går in och axlar hela projekt. Vi arbetar företrädesvis inom besöksnäring och upplevelseindustri.

Marknadskommunikation och -strategier

Framgångsrik kommunikation har alltid mottagaren i fokus. Oavsett om ni behöver sprida information internt inom företaget eller till mottagare i omvärlden kan vi hjälpa er att förpacka budskapet så att det blir begripligt och att det når ut på ett kostnadseffektivt sätt. Vi söker det enkla uttryckssättet och undviker de många tomma orden. Vi försöker se till den enskilde individen, mottagaren, och göra det så lätt som möjligt för denne att ta till sig ert budskap. För det är ju bokstavligen det som kommunicera innebär: att göra information gemensam, allmän.

Pointzero i praktiken: Allt från reklammaterial – i tryck och på webb – till kampanjer, events, PR-strategier och marknadsplaner.

Konferenser och mötesarrangemang

När vi får en förfrågan om att ordna en konferens eller mötesarrangemang ställer vi omedelbart en fråga: Vad är syftet med ert möte? Avsikten är att få er att tänka efter och sätta ett tydligt mål. Därefter kan vi skapa ett upplägg som ger er sammankomst ett mervärde. Vi har verkat i slott och koja, stad och vildmark, på land, i berg och till havs – men en aldrig så spännande plats tjänar ingenting till om mötet saknar mål och mening. Inte desto mindre är en omsorgsfullt utvald miljö ett fantastiskt verktyg för att skapa bästa tänkbara inramning för det ni faktiskt lägger tid och resurser på att försöka förverkliga.

Pointzero i praktiken: Ni kan utnyttja oss som enkelt bollplank eller som helhetsarrangör. I det senare fallet kan vi skräddarsy upplägg för möten av alla de slag, i alla typer av miljöer – såväl innanför som utanför landets gränser.