Pointzero

Precis som namnet säger önskar vi tillsammans med er börja här och nu på nollpunkten med fokus på era syften och era behov. Vi har sedan förmånen att bli en del av er verksamhet för en kortare eller längre tid. Precis så mycket tid uppdraget kräver, varken mer eller mindre. Vår ambition är att engagera oss maximalt i alla uppdrag och alltid leverera tjänster och produkter med hög kvalitet, oavsett om uppdraget är stort eller litet. Eftersom vi är en flexibel organisation kan vi med kort varsel ta oss an dina uppdrag, gemensamt identifiera behoven och sedan hitta en framkomlig väg till förverkligande och måluppfyllande. Ledord i vår verksamhet är utveckling, kommunikation och engagemang. Det tror vi är receptet för att bygga långsiktiga relationer med våra kunder.

Att växa och utvecklas är viktigt för människans självkänsla och välbefinnande. Det samma kan sägas också om företag och organisationer.

För att sätta fart på utvecklingen och skapa en effektiv och dynamisk process kan det krävas hjälp utifrån. Magnus Broomé är en van och engagerad utbildare och rådgivare. Magnus har företrädesvis arbetat med affärs- och destinationsutveckling, Marknadskommunikation liksom även med evenemangs- och projektledning inom både näringsliv och offentlig verksamhet.

Sedan Magnus 1992 blev klar med sin civilekonomexamen med inriktning på marknadskommunikation har han huvudsakligen jobbat inom besöks- och resenäringen. I olika befattningar har han varit delaktig i att starta, köpa in, bygga upp, och utveckla såväl företag som destinationer, event, evenemang av både nationell och internationell karaktär. Han har dessutom medverkat i den mindre avundsvärda, men ibland nödvändiga, processen att avveckla och lägga ner sådana verksamheter.

Lärdomarna och insikterna från dessa uppdrag har kommit honom väl till pass när han hjälpt företag och organisationer att analysera varför deras verksamheter varit – eller inte varit – framgångsrika. Erfarenheterna har också lärt honom betydelsen av en medveten mål- och strategiutformning samt ett aktivt försäljnings- och utvecklingsarbete för att lyckas i sin verksamhet. En av Magnus specialiteter är att hjälpa aktörer att hitta nya samverkansformer och skapa kluster för att möjliggöra utveckling på olika nivåer och i olika sammanhang.