Destinationskonsult

Pointzero 5

Att växa och utvecklas är viktigt för människans självkänsla och välbefinnande. Det samma kan sägas också om företag och organisationer.

För att sätta fart på utvecklingen och skapa en effektiv och dynamisk process kan det krävas hjälp utifrån. Magnus Broomé är en van och engagerad utbildare och rådgivare. Magnus har företrädesvis arbetat med affärs- och destinationsutveckling, liksom även med evenemangs- och projektledning inom både näringsliv och offentlig verksamhet.

Sedan Magnus 1992 blev klar med sin civilekonomexamen med inriktning på marknadskommunikation har han huvudsakligen jobbat inom besöks- och resenäringen. I olika befattningar har han varit delaktig i att starta, köpa in, bygga upp, och utveckla såväl företag som destinationer, event, evenemang av både nationell och internationell karaktär. Han har dessutom medverkat i den mindre avundsvärda, men ibland nödvändiga, processen att avveckla och lägga ner sådana verksamheter.

Lärdomarna och insikterna från dessa uppdrag har kommit honom väl till pass när han hjälpt företag och organisationer att analysera varför deras verksamheter varit – eller inte varit – framgångsrika. Erfarenheterna har också lärt honom betydelsen av en medveten mål- och strategiutformning samt ett aktivt försäljnings- och utvecklingsarbete för att lyckas i sin verksamhet. En av Magnus specialiteter är att hjälpa aktörer att hitta nya samverkansformer och skapa kluster för att möjliggöra utveckling på olika nivåer och i olika sammanhang.

Spara

Spara

Spara