Destinationsutveckling

Ensam är inte alltid stark. I all form av utveckling är det viktigt att söka och lokalisera krafter – mänskliga, ekonomiska eller av annat slag – som verkar i samma riktning som man själv strävar i. Att hitta samarbetsformer och dra nytta av potentialen i samspelet kan vara alla inblandade till godo. Oavsett om det gäller att utveckla en destination eller affärsrörelse är det därför centralt att identifiera och tydliggöra de resurser ni har, likväl som de ni saknar och kanske måste komplettera, för att sedan stimulera och använda den för att nå den fulla potentialen i er verksamhet.