Analys & Samverkan

En analys av verksamhet eller skeenden är centralt för att veta vad du skall fokusera din tid och dina resurser på. I våra ögon är det viktigt att göra detta på ett framåtsyftande sätt så den information som analysen ger direkt kan få en funktion i verksamheten. Du gör ju inte analysen för sakens egen skull..? Vi har tagit fram verktyg att mäta destinationers funktion som direkt ger er underlag för aktivitets- och strategidokument.

Samverkan är ett ord som ofta förekommer i tal och text som en lösning. Till mångt och och mycket är det så men hur konkretiserar vi ett ord i praktisk handling för att nå de mål vi önskar. Samverkan i ett styrdokument låter så självklart och enkelt medan i praktiken är tvärtom. Detta har vi fördjupat oss i teoretiskt såväl som praktiskt för att hitta tillämpbara vägar och verktyg som kan underlätta för din destination eller kluster och dess aktörer att uppnå samverkan.