Kompetensutveckling

Livets skola lär oss mycket. Men ibland kan det vara både utvecklande och tidsbesparande att lära av andras misstag i stället för att göra dem själv. Av liknande skäl kan andras erfarenheter ge inspiration och kraft att fortsätta mot det egna målet. Vi ondgör oss ofta över att tiden går alldeles för fort. Hur mycket viktigare är det då inte att planera den och att inte glömma bort att ge tid åt sig själv och sina medarbetare – tid för utbildning, inspiration och eftertanke? Emellanåt behöver vi alla lite kunskapspåfyllning och föreläsningar för motivation och aha-ögonblick.

Vi har skapat och levererat utbildningar till såväl Yh-utbildning, Högskola som uppdragsutbildningar.
Genom vårt nätverk kan vi erbjuda utbildningar inom en rad områden. Vi skräddarsyr uppläggen för att på bästa sätt passa ert behov och situation. För att nämna några:

 • Värdskap
 • Projektledning
 • Innovation
 • Hållbarhet
 • Ekonomistyrning
 • Ledarskap
 • Exportmognad
 • PR
 • Marknadskommunikation
 • Teamutveckling
  M m

 

 

 

 

Destinationsutveckling

Ensam är inte alltid stark. I all form av utveckling är det viktigt att söka och lokalisera krafter – mänskliga, ekonomiska eller av annat slag – som verkar i samma riktning som man själv strävar i. Att hitta samarbetsformer och dra nytta av potentialen i samspelet kan vara alla inblandade till godo. Oavsett om det gäller att utveckla en destination eller affärsrörelse är det därför centralt att identifiera och tydliggöra de resurser ni har, likväl som de ni saknar och kanske måste komplettera, för att sedan stimulera och använda den för att nå den fulla potentialen i er verksamhet.

 

Analys & Samverkan

En analys av verksamhet eller skeenden är centralt för att veta vad du skall fokusera din tid och dina resurser på. I våra ögon är det viktigt att göra detta på ett framåtsyftande sätt så den information som analysen ger direkt kan få en funktion i verksamheten. Du gör ju inte analysen för sakens egen skull..? Vi har tagit fram verktyg att mäta destinationers funktion som direkt ger er underlag för aktivitets- och strategidokument.

Samverkan är ett ord som ofta förekommer i tal och text som en lösning. Till mångt och och mycket är det så men hur konkretiserar vi ett ord i praktisk handling för att nå de mål vi önskar. Samverkan i ett styrdokument låter så självklart och enkelt medan i praktiken är tvärtom. Detta har vi fördjupat oss i teoretiskt såväl som praktiskt för att hitta tillämpbara vägar och verktyg som kan underlätta för din destination eller kluster och dess aktörer att uppnå samverkan.